Algemene voorwaarden

Op zoek naar een verhuisdienst in Oostende en omstreken? Dan zit u bij TR-Lift zeker goed. Het is wel belangrijk om onze algemene voorwaarden eens door te nemen. Deze voorwaarden kan u verder op deze pagina terugvinden. 

  • Bij de bestelling van een liftservice, kraanservice, verhuizing of transport verklaart de klant zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.
  • Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden steeds van toepassing tussen TR-Lift en de klant. De medecontractant verklaart ze te kennen en te aanvaarden.
  • De ondertekening van onze leveringsbon bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van de goederen. Klachten, zelfs bij niet ondertekening van de leveringsbon, worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 24 uur na de levering en op voorwaarde dat schriftelijk en uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt (met opgave van redenen) bij de levering. Goederen geleverd met ongeschonden uitwendige verpakking worden geacht als geleverd in goede staat. TR-lift neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-verpakte of onvoldoende verpakte goederen.In het kader van een “selfservice” transport waar de klant zelf voor helpende personen zorgt voor het manipuleren van de goederen; aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in verband met de gemanipuleerde goederen.
  • Onze klanten zijn aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit een gebrek aan informatie m.b.t. de precieze gegevens van de opdracht die zij ons toevertrouwen, meer bepaald m.b.t. de technische informatie over de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst. De klanten hebben de verplichting alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de uitvoering van onze opdracht te vergemakkelijken o.a. wat de doorgang van het meubilair en het gebruik van onze toestellen betreft. De klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing kunnen parkeren bij aankomst. Indien het politiereglement het voorschrijft, zal de klant, op zijn kosten, de nodige plaatsreservaties aanvragen voor de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing. In geval dat onze prestaties zich beperken tot zuivere liftverhuur met bedieningspersoneel beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot schade die voortvloeit uit machinebreuk. De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, afsluitingen, vensters e.d. zonder zich te kunnen verhalen op de verhuurder tijdens het plaatsen, het gebruik en terugbrengen.
  • Alle betalingen dienen te geschieden op ons adres van TR-Lift netto en contant. Zonder korting, en voor de vervaldag zoals vermeld op de factuur.
  • Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden. In geen geval zal de klant gerechtigd kunnen zijn op enige schadevergoeding.
  • Elke betwisting, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en het Vredegerecht te Oostende. Tweede Kanton. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn op geschillen.
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken